Ανίχνευση και αναγνώριση χρώματος στη παραγωγή για έξυπνες και “διαφορετικές” εφαρμογές.

Η ανίχνευση και η αναγνώριση χρώματος μπορεί να είναι μια έξυπνη και διαφορετική επιλογή για μια επιτυχημένη και συνεπή παραγωγική διαδικασία. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι απολύτως απαραίτητη, όταν η μόνη διαφορά ενός προϊόντος από ένα άλλο είναι το χρώμα ή όταν η μόνη μετρήσιμη παράμετρος είναι το είδος και η ένταση του χρώματος, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου άλλου είδους αναγνώριση μπορεί να είναι δύσκολη ή κοστοβόρος. Παράδειγμα η αναγνώριση καθαρής βάσης δοχείου πριν αυτό γεμιστεί. Οι σένσορες χρώματος επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως για την αναγνώριση λαθών σε εκτυπώσεις ή σφαλμάτων σε προϊόντα.

Οι μέθοδοι και ο εξοπλισμός για ακριβή ανίχνευση και αναγνώριση χρώματος, διαφέρουν από την μία εφαρμογή στην άλλη. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας προτείνουμε την λύση και τον εξοπλισμό που ταιριάζει στην δική σας εφαρμογή.

Περιγράψτε μας την εφαρμογή σας


Προτεινόμενος Εξοπλισμός

Σειρά CZ-H32

Αντανακλαστική κεφαλή αισθητήρα, μεταβλητό σημείο

Σειρά CZ

Ψηφιακός αισθητήρας οπτικών ινών RGB με ψηφιακή οθόνη 2 χρωμάτων και 3 λειτουργίες αίσθησης. Ανιχνεύει στόχους εκει που οι συμβατικοί αισθητήρες δε μπορούν.

Σειρά CZ-V20

Χρώμα, υπεριώδης ακτινοβολία και ανίχνευση λάμψης / στιλπνότητας

Σειρά CZ-H35S

Ανακλαστική κεφαλή αισθητήρα με ακύρωση γυαλίσματος

Σειρά CZ-H37S

Ανακλαστική κεφαλή αισθητήρα με ακύρωση γυαλίσματος, μικρό σημείο

Σειρά CZ-H72

Αντανακλαστική κεφαλή αισθητήρα, Τύπος προσδιορισμού στιλπνότητας

Σειρά CZ-H52

Ανακλαστική κεφαλή αισθητήρα, Τύπος ανίχνευσης φωσφόρου